موسسه پژوهشی پویان برخوردار از همکارانی است که تجارب سالها فعالیت در حوزه انتقال فناوری در صنعت نفت کشور را در کارنامه خود دارند. علاوه بر آن از کارشناسان و صاحب نظران طراز اول کشور در سطح دانشگاه و صنعت در حوزه های فناوری، اقتصاد، مدیریت و انرژی بهره مند می باشد. ضرورت همکاری و همگرایی تخصص ها و قابلیتهای مختلف برای توسعه فناوری از یک سو و همفکری و ارتباط صمیمانه اعضاء این گروه باعث شد تا در سال 87 اقدام به تأسیس این موسسه نمایند تا به صورت متمرکز و هدفمند فعالیتهای خود را در راستای توسعه فناوری در کشور سازماندهی نمایند.

نوآوريهاي علمي،‌ مهارت‌هاي حرفه‌اي و توسعه فناوري نقش اصلي را در رشد اقتصادي ايفا مي‌كند.

دکتر مسعود درخشان - عضو هیئت مدیره و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد انرژی

تاکید و اصرار موسسه پویان بر اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر حضور بخش خصوصی است. لذا تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی سرلوحه فعالیتها و برنامه های ما است.

مهندس مسعود مروی - عضو هیئت مدیره و مدیر گروه پژوهشی انتقال فناوری

موسسه پویان توسعه فناوری در زمینه انرژی به خصوص در صنعت نفت را سرلوحه خود قرار داده است.

دکتر مصطفی کریمیان اقبال - عضو شورای پژوهشی و مدیر گروه پژوهشی مدیریت فناوری

در دنیای پیچیده و دانش محور کنونی، توسعه فناوری یک ضرورت ملی است بطوریکه توان سیاسی و میزان تأثیرگذاری یک کشور در صحنه بین المللی با درجه رشد یافتگی فناوری در آن کشور نسبت مستقیم دارد.

دکتر محمدرضا امیدخواه - مدیرعامل

با مدیریت فناوری در شرکت خود به جمع سازمان های سرآمد بپیوندید.

دکتر جعفر توفیقی - رئیس هیئت مدیره