موسسه در یک نگاه

موسسه پژوهشی پویان برخوردار از همکارانی است که تجارب سالها فعالیت در حوزه انتقال فناوری در صنعت نفت کشور را در کارنامه خود دارند. علاوه بر آن از کارشناسان و صاحب نظران طراز اول کشور در سطح دانشگاه و صنعت در حوزه های فناوری، اقتصاد، مدیریت و انرژی بهره مند می باشد. ضرورت همکاری و همگرایی تخصص ها و قابلیتهای مختلف برای توسعه فناوری از یک سو و همفکری و ارتباط صمیمانه اعضاء این گروه باعث شد تا در سال 87 اقدام به تأسیس این موسسه نمایند تا به صورت متمرکز و هدفمند فعالیتهای خود را در راستای توسعه فناوری کشور سازماندهی نمایند.

کاتالوگ موسسه را می توانید از اینجا دانلود کنید.