: بیانیه شماره 1 پویان : پیشنهادهایی برای کاندیداهای محترم ریاست جمهوری

موسسه پژوهشی پویان در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری تلاش نموده است تا دستاوردها و نتایج سال ها فعالیت خود در عرصه فناوری، انرژی و اقتصاد را در اختیار کاندیداهای محترم قرار دهد تا ضمن استفاده در برنامه های تبلیغاتی خود، در صورت انتخاب برای بهبود شرایط کشور مورد استفاده قرار دهند. این تجارب و نکات به مرور و در قالب بیانیه های مختلف به اطلاع علاقمندان خواهد رسید. موسسه پژوهشی مدیریت فناوری انرژی (پویان)