بررسي معاهده منشور انرژي (ECT) در حوزه نفت ، گاز و برق در جمهوری اسلامی ایران

...

عنوان

بررسي معاهده منشور انرژي (ECT) در حوزه نفت ، گاز و برق در جمهوری اسلامی ایران

چکیده

منشور انرژی چارچوبی حقوقی چند جانبه برای همکاریهای فرامرزی در زمینه انرژی است  که شامل تجارت انرژی، سرمایه گذاری و ترانزیت می باشد. البته موضوع بهره وری انرژی و رسیدگی به حل اختلاف را هم در بر می‌گیرد. هدف منشور انرژی تشویق و تسهیل همکاری بین المللی در زمینه انرژی می باشد

اهداف

1-شناسایی فرصتها، تهديدها، قوتها و ضعفهای معاهده منشور انرژی بر صنایع نفت،گاز و برق کشور

2-شناسایی موانع و چالش‌‌هاي موجود در راه عضويت معاهده منشور انرژي و  ارائه راهكارها و پيشنهادها جهت عضويت

3-تأثيرات بلندمدت و كوتاه‌مدت عضويت ايران در معاهده منشور انرژي بر صنعت نفت و گاز و برق كشور کدام است ؟

4-پیوستن به معاهده منشور انرژی(ECT) چه تأثیراتی بر امکانات و سطح سرمایه‌گذاری، تبادل دانش فنی، مديريت ريسك در صنايع فوق الذکر و بیمه  در بخش‌های نفت، گاز و برق کشور با در نظر گرفتن نظام حقوقی کشور خواهد داشت ؟

5- پیوستن به معاهده منشور انرژی (ECT) چه تأثیراتی بر صادرات و تبادل انرژی (خصوصاً گاز و برق) با کشورهای همسایه خواهد

کارفرما

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

زمان ارائه

تابستان 90

وضعیت

درحال پیگیری