پروژه ها

 • ...

  تهیه فاز صفر(ساختار شکست وهزینه ) طرح تکمیل و ارتقاء نظام نو آوری بخشی صنعت نفت

  در این پروژه که حاصل بررسی های علمی وعملی بیش از یک دهه از سوی متخصصان، صاحبنظران، کارشناسان، مدیران و مجریان در حوزه های صنعت، دانشگاه و نظام اجرایی کلان کشور بوده و پس از نقد و تحلیل در جلسات متعدد کارشناسی، مورد تایید ذینفعان بخشهای اصلی صنعت نفت نیز قرار گرفته است، ضمن ارایه مدلی جامع به فراخور شرایط درونی و محیطی صنعت نفت کشور در حوزه مسئله شناختی عدم توسعه، برای نخستین بار تجویز و توصیه های سیاستی با قابلیت پیاده سازی را که شاید خلاء تلاشهای پیشین جهت رفع کاستی ها باشد ، مدنظر قرار می دهد.

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  سلسله همایش های توسعه فناوری در صنعت نفت

  همایش های توسعه فناوری در صنعت نفت به منظور تبدیل صنعت نفت از یک بنگاه اقتصادی (بهره بردار) به یک صنعت دانش بنیان (فناور محور) برگزار گردید.

 • ...

  بازارمشترک فناوری انرژی کشورهای ایران ،CIS وکشورهای حاشیه خلیج فارس

  وجود ذخایر عظیم نفت وگاز فرصت بسیار مناسبی برای همگرایی وهمکاری میان کشورهای منطقه برای دستیابی به فناوری های این صنعت وشکل گیری بازار بزرگ انرژی می باشد . 1- شکل گیری بازار بزرگ انرژی منطقه خلیج فارس 2- تعمیق وگسترش روابط کشورهای منطقه 3- زمینه سازی برای سرمایه گذاری در تدوین وجذب فناوری 4- کاهش وابستگی کشورهای منطقه به دول بیگانه 5- ایجاد اشتغال وارزش افزوده برای کشورهای منطقه 6- . . .

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  آیا صادرات گاز منافع ملی را تامین می نماید ؟

  فرصت های متعددی در بهره برداری واستفاده از منابع خدادادی نفت وگاز وجود دارد که با صادرات خام این محصولات ، این دسترسی به حداقل کاهش خواهد یافت 1- بررسی ميزان مصرف داخلي گاز طبيعي 2- مقايسه توليد ومصرف گازطبيعي دركشور 3- بررسی وضعيت جهاني بازار گاز 4- بررسی وضعيت جهاني نفت در آينده 5- مقایسه روش های مختلف بهره برداری از منابع گاز

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  عسلویه مهد فناوری انرژی خلیج فارس

  اين مقاله بر آن است تا ضمن برشمردن ويژگي‌هاي منطقه عسلويه، توان بالقوه آن در تبديل شدن به يک مرکز اقتصادي فناور محور در سطح منطقه را بررسي نمايد. 1- بررسي شرايط موجود و شناسايي موانع، چالش‌ها و فرصتهاي پيش روي منطقه عسلويه در حوزة فناوري 2- مطالعة موردي مناطق مختلف در جهان كه مي‌توانند به‌عنوان الگو مورد استفاده قرار گيرند 3- تعيين چشم‌انداز، مأموريت، اهداف و راهبردهاي منطقة ويژه پارس و انتخاب مدل مناسب توسعه فناوري

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  فرهنگ مفاهیم فناوری ومدیریت فناوری

  با بهره گيري از منابع و ماخذ معتبر، تعريفي علمي و واقعي از فناوري و ساير مولفه هاي مرتبط با آن كه از جامعيت لازم برخوردار مي باشد را ارائه نماید تا با مبنا قراردادن آن هماهنگي اصولي در توسعه فناوري صنعت نفت را بدست آورد. 1- ارائه تعریف جامع وکامل درخصوص مفاهیم فناوری 2- فرهنگ سازی در خصوص آشنایی با مفاهیم فناوری

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  طرح توجیه اقتصادی پروژه ساخت مجتمع تجاری- تفریحی ایرانیان درمسکو

  با توجه به اهمیت روابط دو کشور ایران وروسیه وشرایطی که می تواند زمینه ساز توسعه روابط گردد ، این طرح مطالعاتی با هدف جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد مرکز ایرانیان در مسکو اجرا گردید . 1- شناسایی موانع ومشکلات پیش روی طرح 2- بررسی ضوابط وقوانین روسیه برای اجرای طرح 3- بررسی مقدماتی از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  نحوه تخصيص منابع طرحها و پروژه هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در برنامه توسعه پنجم

  يكي از روش‌هاي ميان‌بر براي پياده‌سازي اقتصاد دانش بنيان، توجه به مزيت‌هاي نسبي كشور و اجراي موضوعاتي است كه براساس مزيت‌هاي فوق از بيشترين ارزش افزوده در زنجيرة ارزش برخوردار باشند. در اين گزارش سعي شده است تا با معرفي زنجيره‌هاي ارزش كه به صورت كلي در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي مطرح هستند و بيان مصاديق و مثال‌هايي براي هر يك، توجه مسئولين و دست‌اندركاران برنامه‌ريزي كشور را به اهميت و لزوم توسعة زنجيره‌اي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي معطوف نماييم.

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  ارائه پیشنهاد طرح CCS

  طی دهه ی گذشته موضوع تغییر آب و هوا وآلودگی محیط زیست دیگر فقط به عنوان دغدغه ی کشورهای صنعتی باقی نمانده و کشورهای در حال توسعه ی متعددی نیز به جمع فعالان این عرصه پیوسته اند تا بتوانند اولا، با آینده نگری از تبدیل موضوع تغییرات آب و هوایی به مانعی برای توسعه ی دراز مدت پیشگیری نمایند و دوما، با استفاده از مشوق های جهانی موجود در این عرصه این چالش را تبدیل به فرصتی برای توسعه ی ملی نمایند.

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  بررسي معاهده منشور انرژي (ECT) در حوزه نفت ، گاز و برق در جمهوری اسلامی ایران

  منشور انرژی چارچوبی حقوقی چند جانبه برای همکاریهای فرامرزی در زمینه انرژی است که شامل تجارت انرژی، سرمایه گذاری و ترانزیت می باشد. البته موضوع بهره وری انرژی و رسیدگی به حل اختلاف را هم در بر می‌گیرد. هدف منشور انرژی تشویق و تسهیل همکاری بین المللی در زمینه انرژی می باشد

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  بررسی وضعیت ذخایر اولیه وثانویه مخازن نفتی کشور وامکان سنجی تولید وازدیاد برداشت از طریق تزریق گاز در افق چشم انداز1404

  بررسی وضعیت مخازن نفتی ایران بیانگر آن است که با کاهشی 10 درصدی در تولید نفت روبرو هستیم . این مطالعه سعی نموده است تابا بررسی دقیق وکارشناسانه ذخایر نفت کشور ، مدل مناسبی برای تزریق گاز به میادین نفتی با هدف حفظ فشاراولیه وافزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی را ارائه نماید.

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  بررسی الگوهای قراردادی مناسب برای تامین مالی در بخش بالادستی نفت وگاز

  درخلال سالهای گذشته ، قراردادهای بیع متقابل ، چارچوب اصلی همکاری با شرکتهای خارجی بوده است . دراین طرح ، قراردادهای بیع متقابل راازدیدگاه تامین منافع ملی وامکان افزایش بازیافت از منایع نفتی باتوجه به خصوصیات ویژه ذخایر نفتی کشور ، بررسی وارزیابی شده است .

  اطلاعات بیشتر

 • ...

  بررسی نظام آماری وچارچوب های تحلیلی موجوددربازارهای نفت وگاز

  دراین گزارش سعی شده است با ارائه اسناد متقن ومعتبر ، پرده از عملکرد این نهاد ها برداشته و ضرورت تشکیل نهاد ملی آمار انرژی را اثبات نماید .

  اطلاعات بیشتر